Här hittar du ingenjörs -drömjobbet inom följande branscher:
Energi, Miljö, IT, Telekom, Bioteknik och forskning.
Med dyrare olja och ökad miljömedvetenhet är järnvägen framtiden. Du hittar tjänsten som Järnvägsingenjör hos ingenjörsverket.se
El, vatten samt en sund boendemiljö? Har du kompetensen att lägga samhällspusslet? Jobb inom bygg och miljöteknik hittar du här
Snart är elbilarna här, dom behöver nya vägar att köra på. Civilingenjörstjänster med inriktning Väg & Trafik hittar du här.
Kan du namnet på komponenterna i ett ställverk? Tjänster som Elektroingenjör hittar du på ingenjorsverket.se.
Vet du hur man bygger tunnlar? Är du ingenjör med inriktning Byggteknik? Du hittar tjänsterna på ingenjörsverket.se.

Ingeniør kart, geodata og oppmåling

Trysil kommune

Arbetsort: Trysil
Län: Hedmark
Sista ansökningsdag Sök snarast

Anställningsform: Vikare
Yrkeskategori(er): Ingenjörer

Ingeniør kart, geodata og oppmåling till Trysil Kommune


Kommune: Trysil
Type jobb: Ingeniør/Sivilingeniør, Arkitekt/Geografi/Landskap, Geodata
Jobbtittel: Trysil kommune - Ingeniør kart, geodata og oppmåling
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidsgiver: Trysil kommune
Stillingsbeskrivelse:
Ingeniør kart, geodata og oppmåling

Kjetil Norderhaug på kart og oppmåling får permisjon etter 24 år i Trysil kommune. Vi trenger vikar det året han skal jobbe i Statskog. 

Stillingstype/-prosent : Vikariat 100 % til og med 31. mars 2018 
Søknadsfrist: Snarest. 

Arbeidsoppgaver: 

- Saksbehandling etter matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven 
- Ajourhold av kartbaser 
- Tilrettelegge for bruk av GIS og kartprogram 
- Matrikkelføring 
- Oppmålingsforretninger 

Kvalifikasjoner : 

- Relevant høyere utdanning på høyskolenivå, fortrinnsvis innen geodata og GIS 
- For søkere med høy realkompetanse kan utdanningskravet fravikes. 
- Gode datakunnskaper og erfaring med GIS-Line eller tilsvarende kartsystem er ønskelig. 
- Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig. 
- Nyutdannede kandidater oppfordres til å søke. 
- Krav om førerkort klasse B 
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne 

Vi ønsker en medarbeider som: 

- har gode samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig og er løsningsorientert. 
- er serviceinnstilt og har en positiv holdning til både publikum og kolleger. 
- har evne og vilje til å tilegne seg og dele ny kompetanse. 
- trives med et høyt arbeidstempo og kunne jobbe under press. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi kan tilby : 

- utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et spennende fagfelt. 
- godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger. 
- fleksibel arbeidstid. 
- medlemskap i offentlig pensjonsordning. 

Om tjenestestedet: 

Sektoren Forvaltning og teknisk drift består av fire avdelinger; plan-, bygg-og miljø-avdelingen, veg-, vann- og avløpsavdelingen, eiendomsavdelingen og landbruksavdelingen. Sektoren ledes av en kommunalsjef, og hver avdeling har egen avdelingsleder. 

Plan-, bygg- og miljøavdelingen har i dag 10,6 årsverk fordelt på 12 stillinger. Avdelingen utfører oppgaver innen plan, byggesak, kart og oppmåling, eiendomsskatt og miljø- og naturforvaltning. 

Reiseliv er kommunens største og raskest voksende næring, og plan-, bygg- og miljøavdelingen har mange og utfordrende oppgaver i den sammenheng. 

Andre opplysninger: 

Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune. 

Vi ønsker snarlig tiltredelse i stillingen. 

Lønn etter avtale. 

Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, etnisk eller nasjonal bakgrunn. 

Kontaktpersoner: 

Ingeniør kart og oppmåling Kjetil Norderhaug, tlf 47 47 29 67, kno@trysil.kommune.no 
Avdelingsleder Bjørn Tore Bækken, tlf 47 47 29 59, btb@trysil.kommune.no 

Søknad : 

Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cv-en din. 

Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf 62 45 77 00 mandag-fredag kl 9-15. 

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen. 

I løpet av ansettelsesprosessen vil du motta brev fra oss i din digitale postkasse (DigiPost eller eBoks). Har du ingen digital postkasse, gå til norge.no og finn informasjon om registrering der. Har du reservert deg mot digitale forsendelser, vil du motta vanlig brev i posten til din folkeregistrerte adresse. 
Utenlandske søkere som oppgir e-postadresse, vil få brev fra oss der. 

Elektronisk søknad 

Offentlig søkerliste: 

Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. 

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. 

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. 

Fortrinnsrett: 

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. 

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

Organisasjon: 

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. 

Kommunen vår er organisert slik: 

- Rådmannsnivå med en rådmann og tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse, omsorg og sosial, Oppvekst og kultur, Forvaltning og teknisk drift 
- Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi og ikt, lønn og personal, informasjon 
- Næringsavdeling med næringssjef 

Om Trysil: 

Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum. 

Vi er cirka 6 550 innbyggere. 

Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole. 

Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. 

Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.

Utvalda företag

Kontakta oss

Ekonomi
E-post: ekonomi@ingenjorsverket.se
Annonsering
E-post: annons@ingenjorsverket.se